Corona Virus – SARS-CoV-2

Verden er ramt af Corona Virus – SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 = Svær Akut Respiratorisk Syndrom-relateret Corona virus 2, der kan aflede sygdommen – Covid-19

Opdateret d. 21-11-2021

Oprindelse

Det er en almen opfattelse, der bakkes op af videnskaben, at udbruddet af SARS-CoV-2 startede i Kina i december måned 2019, mere specifikt i byen Wuhan, der ligger i Hubei provinsen. (Nogle hælder dog til andre teorier, men fælles for dem alle er, at der ikke pt. for nogle af dem er fremlagt reel underbyggende videnskabelig dokumentation.)

Det er ligeledes en almen opfattelse, der bakkes op af videnskaben, at SARS-CoV-2 stammer fra et marked i Wuhan, hvor den kom til markedet via dyr der blev handlet på markedet, og det påstås, hvilket i nogen grad bakkes op af videnskaben, (dog pt. uden egentlig videnskabelig underbyggende dokumentation) at SARS-CoV-2 skulle være kommet til markedet via vilde flagermus indfanget i fri natur.

Om SARS-CoV-2 – Link til YouTube

Danmark.

SARS-CoV-2 blev første gang registreret i i Danmark (Roskilde) – Onsdag d. 26. februar 2020, bragt til Danmark af en person der var returneret fra en skiferie i Lombardiet. (Ligger i den nordlige del af Italien mellem Alperne og Po-dalen.)

Virus

Verden er fuld af virus, de findes i utallige afskygninger. (Eks. Sars, Mers, mv.) Nogle er uskadelige, nogle mindre skadelige, og så findes der de der er egentligt farlige for nogle arter, uden dog at være det for andre arter.

I december måned 2019 havde ingen kendskab til SARS-CoV-2. For hele verden var det en helt ny virus, og det tog desværre nogen tid før man i Kina (Wuhan) opdagede hvor farlig SARS-CoV-2 reelt var, men da man endelig blev klar over det, informerede man straks World Health Organization, (WHO) lukkede hele Wuhan ned, og påbegyndte epidemibekæmpelsen. (Kina´s udsagn)

Det viste sig imidlertid hurtigt, at SARS-CoV-2 allerede var nået uden for Wuhan, og via rejsende havde spredt sig ud til store dele af verden. D. 11. marts 2020 betegnede World Health Organization (WHO) udbredelsen af SARS-CoV-2 som en pandemi, og siden har SARS-CoV-2 bredt sig ud over stort set alle kontinenter, og ekspansionen fortsætter med stor hast.

Varianter og mutationer.

Erfaringerne viser, at vira (Vira = virus i flertal) ved ”spring” fra ”vært” til ”vært”, kan udvikle nye varianter og mutationer. Det er også tilfældet med SARS-CoV-2, og videnskaben har konstateret, at netop SARS-CoV-2 siden opdagelsen, har udviklet utallige varianter, herunder (de pt. mest fremtrædende) bl.a.

Type                     Navn              Først opdaget

Variant                B.1.1.7           September 2020 i Storbritannien

Variant                B.1.351          Oktober 2020 i Sydafrika

Variant                P.1                  Januar 2021 i Brasilien og Japan

Variant                P.2                  Januar 2021 i Brasilien

Variant                N439K            Maj 2020 i Skotland

Endvidere har videnskaben påvist, at netop SARS-CoV-2 tillige har udviklet en række nye mutationer, herunder bl.a.

Type                     Navn              Først opdaget

Mutation             E484K            ?

Mutation             N501Y            ?

Det er ikke nyt, at vira udvikler nye varianter og mutationer, og netop den evne kan komme til at afføde store udfordringer. F.eks. kan nye varianter og mutationer blive langt mere smitsomme, og konsekvenserne af de skader de vil kunne aflede vil kunne mangedobles, herunder voldsommere og mere langvarigt sygdomsforløb, nye og værre følgesygdomme, øget dødelighed, og øget evne til at ”springe” imellem værtsarter, mv.

Historien viser, at den oprindelige SARS-CoV-2 kom fra dyr, ”sprang” til menneske, ”springer” imellem mennesker og beviseligt er ”sprunget” tilbage til dyr, (Mink) og ingen ved pt. (og videnskaben vil nok ikke seriøst påstå, at det ikke kan ske) om og hvornår vi måske vil se SARS-CoV-2 være ”sprunget” til såvel vore kæledyr som bestande i fødevareindustrien. Konsekvensen kan blive, at de formodentlig må slås ned som vi så det med minkbestande, og menneskeheden kan altså overleve uden minkpels, men ikke uden fødevarer.

Yderligere uddybning om varianter og mutationer kan findes her – Link

Spredning.

Forskellige typer vira besidder varierende smitteevne, og videnskaben har påvist, at der er stor forskel på både smitteevne og på hvornår en ”vært” vil smitte, fra de almindeligt kendte typer influenza vira og den nye SARS-CoV-2.

For de almindeligt kendte typer influenza vira, vil en ”vært” i reglen opleve symptomer i forbindelse med at smitteevne opstår, og nok smitter SARS-CoV-2 formentlig mest i forbindelse med at ”værten” oplever symptomer, men SARS-CoV-2 smitter ofte allerede inden ”værten” mærker nogle symptomer. Dvs. en ”ny vært” uden selv, at have opdaget at være smittet, vil kunne nå at bringe SARS-CoV-2 videre til mange andre.

SARS-CoV-2 smitter stort set på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza, dvs. virus overføres igennem luftvejene via udånding (dråbesmitte) og/eller via kontaktflader (kontaktsmitte) fra én ”vært” til en anden person, der så bliver ny ”vært” og kan viderebringe SARS-CoV-2 på følgende måder:

Dråbesmitte

En ”vært” kan f.eks. ved host, nys eller råb, sprede dråber der indeholder SARS-CoV-2 ud i den omgivende luft, og dråber der på den måde slynges ud i luften, vil dels kunne afsætte sig i omkringværende personers øjne, næse eller mund, eller trænge ind via den luft de omkringværende indånder.

De fleste dråber antages at falde til jorden inden for få meter, så generelt vil risikoen for dråbesmitte falde i samme forhold som der holdes afstand til omkringværende personer.

Manglende og/eller dårligt luftskifte øger imidlertid risikoen for dråbesmitte gennem luft. Det sker fordi dråbetætheden og dråbernes opholdstid i luften forøges betydeligt. Derfor er der også langt større risiko for smittespredning ved indendørs ophold end ved ophold udendørs, hvor luftudskiftningen er langt større. (f.eks. flere mennesker samlet i små lokaler, og langvarigt ophold i lokaler med begrænset udluftning.)

Kontaktsmitte

Kontaktsmitte kan ske både ved direkte og indirekte kontakt. 

Ved direkte kontakt kan en ”vært” overføre eget spyt eller snot til sine hænder, (F.eks. ved host eller nys) og ved berøring/håndtryk viderebringe SARS-CoV-2 til andre, der så kan føre SARS-CoV-2 til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Ved indirekte kontakt kan en ”vært” ved host, nys, råb, og/eller ved berøring, afsætte SARS-CoV-2 på overflader som f.eks. håndtag, gelændere mv. og personer der så berører disse overflader vil så kunne føre SARS-CoV-2 til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Om spredning – Link til YouTube

Om smitteveje – Link til YouTube

Undgå spredning

SARS-CoV-2 findes i dag i Danmark i varianter og mutationer med langt højere smitteevne end den oprindelige.

Det til trods for, at det faktisk er ret enkelt og lige til at undgå at blive smittet med SARS-CoV-2. Man skal jo ”bare” undgå at indånde luft udåndet af en ”vært”, og undgå at berøre overflader der har været berørt af en ”vært”.

I praksis ”lidt” omstændeligt, idet man jo ikke kan se med det blotte øje om et individ er ”vært” eller ej, og/eller om en overflade har været berørt af en “vært”, så hvis man vil undgå SARS-CoV-2 må udgangspunktet være, at alle individer man møder på sin vej, potentielt set, må anses som værende ”vært”, og ligeså at alle overflader potentielt set kan være berørt af en “vært”, og så må man agere ud fra det. Dvs. holde afstand, undgå at gå i ”hælene” på andre, undgå at opholde sig i lokaler med andre, så man undgår at indånde andres udåndingsluft, ligesom man må undgå at berøre overflader hvor en ”vært” potentielt set har kunne afsætte SARS-CoV-2. Samvær mellem mennesker er nøglen til udbredelse for SARS-CoV-2.

Maske

Reduktion af dråbesmitte kan ske effektivt ved at alle bærer maske, men at bære maske vil kun i et begrænset omfang reducerer risikoen for selv at indånde andres udåndingsluft. Maskens primære formål og effekt ligger i, at opfange bærerens egne dråber i udåndingsluften, og derved beskytte andre imod bærerens udåndingsluft, ifald bæreren uden at vide det skulle være blevet ny ”vært”.

Om masker – Link til YouTube

Reduktion af såvel direkte som indirekte kontaktsmitte kan ske effektivt, (dog uden garanti) ved ofte og omhyggelig rengøring, (alm. rengøringsmidler) og/eller ved afspritning af såvel kontakt-/overflader som af hænder. (Håndvask/håndsprit) 

Test

Test i sig selv forhindrer ikke smittespredning, men igennem test vil ”værter” kunne identificeres og blive isoleret, så de ikke bringer SARS-CoV-2 videre til andre. Derfor er det så umådeligt vigtigt for at nedbringe smitteudbredelsen i samfundet, at alle bliver testet ofte, så enhver ny ”vært” bliver identificeret så tidligt i forløbet som muligt, så smittekæden kan blive brudt og SARS-CoV-2 ikke bringes videre til andre.

Restriktioner

Smitsomme vira forsvinder ikke “blot” fordi vi ikke ønsker dem, og ej heller “blot” fordi vi fornægter og/eller negligerer dem. Dét øger “blot” deres udfoldelses muligheder. I tilfældet SARS-CoV-2, der jo har bevist sin skadelige/dødelige effekt på mennesket, må vi selv igennem aktiv handling beskytte os selv og bekæmpe den. Gør vi ikke dét vil SARS-CoV-2 enten overtage styringen af vort liv og/eller tage selve livet fra os – og/eller dem vi holder af. 

SARS-CoV-2 kan kun brede sig i et samfund så længe den får lejlighed til, at ”springe” fra ”vært” til ”vært”. Blokeres SARS-CoV-2 mulighed for at ”springe” fra ”vært” til ”vært” vil SARS-CoV-2 helt automatisk uddø.

Enhver form for samvær imellem potentielle ”værter” (dvs. mennesker/dyr) giver SARS-CoV-2 mulighed for at ”springe” fra ”vært” til ”vært”, og netop derfor vil enhver form for begrænsning/afskæring af samvær imellem potentielle ”værter”, være det mest effektive middel til at forhindre, at SARS-CoV-2 vil kunne sprede sig i et samfund.

Vi ved, at så længe SARS-CoV-2 findes, vil den udvikle nye varianter og mutationer, så selv om vi som enkeltindivid har dannet antistoffer imod én variant/mutation betyder det altså ikke, at vi er beskytte imod andre varianter/mutationer.

Derfor skal SARS-CoV-2 udryddes helt, for kun igennem total udryddelse vil vi kunne forhindre spredning og herved dannelsen af yderligere varianter og mutationer, der på sigt vil kunne afføde endog voldsomme konsekvenser for både den enkelte, den generelle folkesundhed, og for samfundsøkonomien.

Til nu er det lykkedes, takket være landets kompetente, handlingsparate og konsekvente ledelse, igennem hhv. anbefalinger, restriktioner og påbud, i kombination med befolkningens eksemplariske opbakning, at holde udbredelsen af SARS-CoV-2 nede på et niveau hvor helbredssektoren har kunne følge med. Dét til trods for et mindre antal stupid’er der ikke vil følge de anbefalinger, restriktioner og påbud der udstikkes i den fælles kamp imod SARS-CoV-2.

Vi har i hele perioden set smitteniveauet skiftevis stige og falde, men hvor der har været fald har det beviseligt alene været en direkte følge af netop de af regering og folketing indførte anbefalinger, restriktioner og påbud, men vi har også set, at så snart smitteniveauet igen konstateres faldende, altså alene afledt af de indførte anbefalinger, restriktioner og påbud, ja så råber opposition og andre igen op om slækkelser og genåbning.

Vi har set det ske flere gange, at oppositionen og andre, har lagt pres på regeringen, der så har måtte gennemføre slækkelser og genåbninger, og hver gang har det affødt uhensigtsmæssig stigende smittespredning.

Det kan vel kun tolkes som, at opposition og andre søger at spænde ben for opnåelse af det vi alle ønsker, nemlig et åbent samfund uden begrænsninger og restriktioner afledt af SARS-CoV-2, men i stedet foretrækker en langvarig kontinuerlig og meget bekostelig ”dans” med SARS-CoV-2. En ”dans” på en ”knivsæg” med periodevis indførelse eller slækning af varierende og bekostelige anbefalinger, restriktioner og påbud, såvel for den enkelte, på landsplan, i forskellige lokalområder, og indenfor alle samfundsområder, hvilket jo forudsigeligt vil blive konsekvensen af, at lade SARS-CoV-2 blive og florere i vort samfund.

Hvor lang tid en sådan ”dans” med SARS-CoV-2 vil komme til at stå på vil i høj grad afhænge af befolkningens vilje og evne til at begrænse smitteudbredelsen i perioder uden og/eller med få begrænsninger og restriktioner, (hvilket jo reelt set ikke er gået så godt hidtil) samt i hvilket omfang, og med hvilken intensitet det vil være muligt at vaccinere hele befolkningen – imod samtlige konstaterede både ”gamle” og nye varianter og mutationer.

 

Sygdommen – COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Den sygdom der frembringes af SARS-CoV-2 går under betegnelsen – Corona Virus Disease 2019.

Basalt set, er det pt. kun det enkelte individs eget immunforsvar der kan bekæmpe Corona Virus Disease 2019, og om det enkelte individs eget immunforsvar reelt vil være i stand til at bekæmpe Corona Virus Disease 2019 er så uendeligt individuelt og uforudsigeligt. Her spiller utallige omstændigheder og forudsætninger ind, herunder, bl.a. alder, fysisk og psykisk helbredstilstand, konstaterede og ikke konstaterede sygdomme, og meget andet.

Om sygdommen Covid-19 – Link til YouTube

Behandling

Til nu er det ikke lykkedes at udvikle en egentlig behandling der med sikkerhed kan redde alle der rammes af Corona Virus Disease 2019, men lægevidenskaben har dog fundet en række faciliteter, hjælpemidler og ingredienser, der kan støtte og underbygge det enkelte individs eget immunforsvar i kampen imod Corona Virus Disease 2019.

Fordi der pt. ikke findes en egentlig behandling for Corona Virus Disease 2019, er der på verdensplan mere end 2.500.000 mennesker der er døde – med og/eller forårsaget af Covid-19, og i Danmark er vi godt på vej til at runde 2.500 personer.

Døden er naturligvis det ultimative udfald af at blive smittet med SARS-CoV-2 og som følge heraf udvikle sygdommen Covid-19, men der er langt flere og endog meget kedelige kendte udfald, herunder

  • Indlæggelse af kortere eller længere varighed, heraf nogle i koma/respirator, andre ”blot” sengeliggende men dog under krævende kontinuerlig behandling.
  • Sygeperiode i isolation i kortere eller længere varighed, enten i egen hjem eller i særligt dedikeret isolations faciliteter.

Nogle er så heldige, at være i besiddelse af et super effektivt og stærkt immunforsvar, der meget hurtigt kan danne antistoffer og bekæmpe infektionen med SARS-CoV-2. De vil dårligt nok selv opdage at være ”vært”, og det er så her test vil have sin store værdi, netop fordi de uden selv at vide det vil kunne smitte utallige andre. De skal naturligvis hurtigst muligt identificeres og i isolation indtil de ikke længere kan smitte andre – så smittekæden stoppes.

Andre er ligeledes i besiddelse af et godt, effektivt og stærkt immunforsvar, og vil stort set alene opleve en infektion med SARS-CoV-2 og et sygdomsforløb med Covid-19, på samme måde som de fleste af os normalt vil opleve en ”alm. influenza”, men er det SARS-CoV-2 skal det naturligvis hurtigst muligt identificeres igennem test, og er det SARS-CoV-2 og ikke “blot” influenza, skal de naturligvis i isolation indtil de ikke længere kan smitte andre – så smittekæden stoppes.

I alle tilfælde vil det aflede kortere eller længere varig sygefravær fra job, uddannelse, mv., og undersøgelser har vist, at alle der bliver ramt af Covid-19 tillige er i risiko for at udvikle følgesygdomme af kortere, længere, og/eller permanent varighed, hvilket vil aflede løbende kontinuerlig behandling/genoptræning. Pt. viser undersøgelser at ca. 60% af de der har været ramt af Covid-19. tillige oplever en eller anden form for følgesygdom, og der konstateres løbende nye følgesygdomme.

Tallene viser, at hvor hospitaler overbelastes falder overlevelsesprocenten, og i perioder med overbelastede hospitaler og den heraf manglende kapacitet til at give den fornødne faglige behandling, må det tillige antages, at manglende og/eller overfladisk behandling, på sigt vil aflede flere og mere varige og behandlingskrævende følgeskader. Dvs. konsekvensen af overbelastning af hospitaler, for samfund og den enkelte på sigt, ud over højere dødelighed, også vil kunne aflede flere og mere langsigtede katastrofale følgevirkninger.

Forebyggelse

I kampen imod SARS-CoV-2 og den heraf afledte sygdom Corona Virus Disease 2019, er forebyggelse det absolut stærkeste middel.

Hold ”værter” væk.

Det optimale ville være at blokere for, at SARS-CoV-2 får mulighed for at ”springe” fra ”vært” til ”vært”, dels ved at undgå at indånde luft udåndet af en ”vært”, og dels ved at undgå at berøre overflader der har været berørt af en ”vært”, og lykkes det ”simple trick” for alle – vil SARS-CoV-2 helt automatisk uddø.

En anden måde vil være, at tilføre potentielle ”værter” modstandskraft til, at nedkæmpe SARS-CoV-2, straks den søger at trænge ind i vor krop, og det er her vaccine og vaccination kommer ind i billedet.

Vaccine.

Lægevidenskaben har op igennem tiden, stort set formået at udvikle vacciner der formår at hjælpe mennesker og dyr til at modstå og bekæmpe de sygdomme der afledes af de forskellige kendte virus typer, men det tager som oftest en del år, dels at udvikle og dels at teste, så man er rimelig sikker på, at vaccinen reelt også har den tilsigtede effekt og ikke vil frembringe uhensigtsmæssige bivirkninger.

Forskning og udvikling er omkostningstungt, og såvel omkostninger til udvikling, test, og omkostninger til udvikling og etablering af produktionsanlæg, sat i relation til den potentielle efterspørgsel, vil naturligvis afspejle sig i den pris en vaccine vil kunne afsættes til.

I forbindelse med konstateringen af SARS-CoV-2 har verdenssamfundet og videnskaben imidlertid sammen gjort et kvantespring, idet flere af hinanden uafhængige udviklingscentre på meget kort tid har formået, dels at udvikle helt nye teknikker til frembringelse af vacciner, dels at udvikle endog flere og meget forskellige typer af vacciner,  dels at fremskaffe finansiering til gennemførelse af de fornødne test, dels i praksis at få gennemført disse meget store test indenfor en meget kort tidshorisont, og sidst men ikke mindst, at opnå godkendelse til brug/udbredelse hos stort set alle instanser og myndigheder.

I den seneste tid, er der således kommet flere forskellige vacciner på markedet, og i skrivende stund er der tre godkendte vacciner imod SARS-CoV-2/Covid-19 tilgængelige i Danmark, herunder Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, COVID-19 Vaccine fra Moderna og COVID-19 Vaccine fra AstraZeneca, og flere er lige på ”trapperne”.

Den store udfordring pt. ligger i, at få gearet produktionskapaciteten til den aktuelle efterspørgsel, herunder såvel den rent finansielle som den rent teknologiske udfordring, men med en efterspørgsel på mange milliarder enheder, synes også dét at falde på plads, endog på en sådan måde, at prisen pr. vaccine dosis vil kunne holdes på et niveau hvor der vil være rum og plads til, at langt de fleste verden over vil kunne blive vaccineret.

Groft sagt, kan vaccinerne ikke i sig selv bekæmper Corona Virus. Her er der tale om, at man har udviklet en type harmløs ”virus”, der efter injektion i kroppen aktiverer det enkelte individs eget immunforsvar til at danne antistoffer. Dvs. vaccinerne alene mobiliserer og forbereder det enkelte individs eget immunforsvar til, at bekæmpe SARS-CoV-2 således, at det enkelte individs eget immunforsvar er forberedt, hvis/når den rigtige SARS-CoV-2 måtte melde sin ankomst i kroppen.

Om immunforsvar – Link til YouTube.

Fordi der kan være stor forskel på enkeltindividers immunforsvar, herunder hvor hurtigt det reagerer, hvor hurtigt det vil kunne danne antistoffer, samt hvor stærke disse vil være til at bekæmpe den rigtige SARS-CoV-2, vil der i sagens natur også være forskel på hvor effektivt de respektive vacciner vil være for det enkelte individ.

Om vacciner – Statens Serum Institut.

Fælles for alle vaccinerne er dog, at ingen af dem giver 100% immunitet/beskyttelse, og det betyder at selv om man er blevet vaccineret, vil man i nogen grad fortsat kunne blive smittet, ligesom der er forskel på hvor meget immunitet de enkelte vacciner giver imod de forskellige kendte varianter og mutationer af virus, så selv om der lige pt. er udviklet vacciner der i varierende grad vil kunne tilføre os en vis grad af immunitet overfor de allerede kendte varianter og mutationer, vil vi pludseligt kunne stå i en situation hvor nye varianter eller mutationer dukker op, der både besidder høj smitteevne, hvor de kendte vacciner ikke giver beskyttelse, og evt. vil medføre højere dødelighed end de hidtil kendte.

Der findes kun én måde hvorved vi kan undgå at nye varianter eller mutationer kommer til, og dét alene ved at få elimineret SARS-CoV-2 i hele verden, fordi – så længe SARS-CoV-2 får lov til at eksistere vil den ”springe” fra ”vært” til ”vært” og med mellemrum danne nye varianter eller mutationer, som vi måske ikke har skabt noget forsvar imod.

Håndtering af en virus pandemi.

Enhver pandemi vil i sin natur indebære meget store omkostninger for ethvert samfund, og dét uanset hvordan man i samfundet vælger at håndtere den. Vælger man f.eks. at lade stå til og lade pandemien hærge, vil det have sin pris, og vælger man f.eks. at søge at slå den ned vil det have sin pris.

Grundlæggende er der kun to muligheder – Udryd virus eller eliminer virus mulighed for at forrette skade.

Udryd virus

At udrydde virus betinger, at virus afskæres fra at ”springe” fra ”vært” til ”vært”, og lykkes det vil virus uddø helt af sig selv, men fordi SARS-CoV-2 kan ”springe” fra ”vært” til ”vært” ved både dråbe- og kontaktsmitte, vil en sådan løsning betinge, at alle potentielle ”værter” afskæres fra nærvær og/eller at komme i berøring med de samme flader.

Løsningen har været søgt anvendt i nogle samfund verden over, herunder i Wuhan i Kina, der har været lukket helt ned i en periode. Resultatet har været, at man på forholdsvis kort tid opnåede, at få elimineret SARS-CoV-2 i lokalsamfundet, der i dag stort set efter Kinesiske forhold er åbnet op igen. Efterfølgende har Kina så anvendt metoden gentagne gange i flere områder og med stor succes, men som enhver anden metode er den langt fra omkostningsfri.

Løsningen kan dog ikke stå alene men betinger tillige, at man kontinuerligt sikrer, at SARS-CoV-2 ikke igen kan trænge ind i samfundet, og hvor det måtte ske alligevel, at det meget hurtigt opdages og at der gribes hurtigt, konsekvent og effektivt ind.

Eliminer virus mulighed for at forrette skade

Alternativet er at få skabt modstandsdygtighed, altså at få skabt betingelserne for at ethvert enkeltindivid vil være i stand til selv at bekæmpe SARS-CoV-2, hvis/når SARS-CoV-2 søger at trænge ind i kroppen.

Denne løsning er blevet mulig efter godkendelse af de pt. kendte vacciner og udrulning er under implementering i mange lande verden over. Udfordringerne her ligger i den umådelig store efterspørgsel i kombination med den aktuelt begrænsede produktionskapacitet, og også pris spiller her en væsentlig rolle, idet ikke alle lande har økonomisk mulighed for at finansiere vaccination af hele befolkningen. Så selv i de lande der har økonomisk mulighed må vi nok påregne at det vil tage måneder/år inden alle er blevet vaccineret.

Under dette punkt må vel tillige nævnes opnåelse af flok immunitet. Flok immunitet opstår automatisk når størstedelen af en befolkning har været smittet/syg og her igennem selv har fået dannet antistoffer. Med SARS-CoV-2 er det en vej der snor sig igennem utallige nye varianter og mutationer, sammenbrudte sygehuse, utallige dødsfald, betydelig mængde følgeskader, og med uforudsigelige store og grimme følger for både samfund og samfundsøkonomi. Endvidere må det vel her tilføjes, at selv om et individ allerede har dannet antistoffer imod nogen varianter og mutationer er der ingen sikkerhed for, at de har opnået immunitet for andre varianter og mutationer, så selv om et individ har været ramt kan samme udmærket blive ramt igen.

Alt her imellem.

Herunder, begrænsning af udbredelse – indtil virus mulighed for at forrette skade kan blive elimineret.

Det er nok den vej størstedelen af verdens lande har valgt, og det vil være en ”dans” på en ”knivsæg” med SARS-CoV-2, og hvor lang tid denne ”dans” med SARS-CoV-2 vil komme til at stå i de enkelte samfund, vil i høj grad afhænge af det pågældende samfunds evne til at begrænse smitteudbredelsen, samt i hvilket omfang og med hvilken intensitet/hastighed det vil være muligt at få vaccineret hele samfundet imod samtlige konstaterede ”gamle” og nye varianter og mutationer.

Hvad koster mest/mindst.

Ligegyldigt om man hælder til løsningen – blot at lade stå til, at udrydde virus, eller til løsningen – alt her imellem, vil de hver for sig indebære betydelige omkostninger, både økonomiske, sociale-, og frihedsmæssige, og ingen vil være i besiddelse af den fornødne evidens for at vide hvilken løsning der på sigt vil være den mest hensigtsmæssige.

Som verden ser ud i dag, er det ikke praktisk muligt at udrydde virus igennem vaccination, og indtil det kan ske står valget imellem, at lade stå til eller – alt her imellem, og vælger man

  1. at lade stå til – vil det indebære et sygehusvæsen skudt i sænk, en høj dødelighed, et stort sygefravær og mange med kort/langsigtede følgeskader, hvilket naturligvis vil have en betydelig afsmittende effekt indenfor alle øvrige områder i samfundet.
  2. alt her imellem – vil det indebære en ”dans” på ”knivsæg”, dvs. en dans hvor det vil være den aktuelle smitteudbredelse og belastning af sygehusvæsenet der vil styre samfundets udfoldelsesmuligheder, dvs. de til enhver tid gældende begrænsninger/restriktioner, og hvor lang tid denne ”dans” vil komme til at stå på i de enkelte samfund vil i høj grad afhænge af de pågældende samfunds evne til at begrænse smitteudbredelsen.

Under emnet – Udvikling Danmark – har jeg indsat tabeller, der løbende opdateres, for beregninger for antal anslået smittede. I samme tabeller indgår en beregning for aktuelt samlet samfundstab pr. dag ved dagens aktuelle antal smittede, som følge af sygefravær. Hertil skal lægges omkostninger til vaccination, tests, indlæggelser, følgeskader, mv.

Tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 i samfundet, sluger umådelige af samfundets ressourcer, der så IKKE kan anvendes på velfærd, miljø/grøn energi, mv., og alene derfor må landets ledelse (Regeringen) nødvendigvis søge at begrænse sygefravær afledt af SARS-CoV-2, og eneste redskab vil være, at indføre restriktioner der reducerer smittespredningen.

Håndtering.

Danmark har ligesom de fleste lande verden over valgt ”dansen” på ”knivsæggen” indtil det vil være muligt at udrydde SARS-CoV-2 igennem vaccination, og vi er takket være landets kompetente, handlingsparate og konsekvente ledelse, i kombination med befolkningens eksemplariske opbakning, lykkedes med at holde smitteudbredelsen på et niveau hvor sygehusvæsenet, nok i perioder har været presset, men dog har kunne følge med. (Spørgsmålet er her, hvor længe vort sygehusvæsen vil kunne holde til at køre på topbelastning, og hvor meget andet sygehusvæsenet normalt tager sig af – det vil gå ud over i stedet.)

Set på verdensplan tyder alt på, at Danmark til nu er et af de lande der er sluppet ”billigst”, herunder både på folkesundhedsmæssigt og økonomisk, herunder konkurser, tab af arbejdspladser, omfanget af indførte begrænsninger/restriktioner for den enkelte borger, osv., og ja – vi er alle godt trætte af SARS-CoV-2 og har været det længe, men SARS-CoV-2 er yderst lykkelig for alle de, der ikke vil følge de betingelser der nødvendigvis skal opfyldes for, at begrænse SARS-CoV-2 udbredelse.

I “krigen” imod SARS-CoV-2, der er en kamp for Danmark og landets befolkning, har regering og folketing i store træk vist sig både handlingsparat og kompetent, dog ikke ufejlbarlige, men i kombination med den brede befolknings eksemplariske opbakning er det Danske samfunds ”dans” på ”knivsæggen” til nu lykkedes med succes, og dét til trods for enkeltindividers/mindre gruppers undergravende indsats for at styrke udbredelsen af SARS-CoV-2.

Ansvar

Vi bærer alle ansvar for egen adfærd og ageren, enten etisk/moralsk og/eller juridisk. Et ansvar ingen kan fralægge sig og/eller skyde på andre.
 
Hvad angår det etisk/moralske ansvar vil mange sikkert vægte det noget forskelligt, men indenfor det juridiske område arbejder man i erstatningsretten med 4 ansvarsgrader, og jeg har nedenfor søgt at sætte vor personlige adfærd og ageren under en pandemi i relation til netop de 4 ansvarsgrader, og gør man det vil det nok stort set komme til at se ud som følger. (Nok har det ingen relevans til virkelighedens verden, men alligevel finder jeg tanken interessant.)
 
  • Hvor din adfærd og ageren rummer, at du gør alt hvad du kan for at efterleve almindelig sund fornuft, de af videnskaben, regering og folketing angivne anbefalinger, restriktioner og påbud, og du så alligevel enten bliver smittet og/eller kommer til at smitte andre, må hændelsen anses som værende sket – hændeligt. (Du har jo gjort alt hvad du kan for at undgå at det skulle ske, under de givne omstændigheder.) Her vil der ikke være tale om ansvarspådragelse.
  • Hvor din adfærd og ageren rummer, at du udviser nogen skødesløshed, og altså ikke til fulde efterlever almindelig sund fornuft, de af videnskaben, regering og folketing angivne anbefalinger, restriktioner og påbud og du enten bliver smittet og/eller kommer til at smitte andre, må din handling anses som værende udøvet – uagtsomt. (Du har ikke gjort hvad du burde gøre for at undgå, at det skulle ske, under de givne omstændigheder.) Her vil der være tale om ansvarspådragelse.
  • Hvor din adfærd og ageren rummer, at du ved grov skødesløshed tilsidesætter almindelig sund fornuft, de af videnskaben, regering og folketing angivne anbefalinger, restriktioner og påbudog du enten bliver smittet og/eller kommer til at smitte andre, må din handling anses som værende udøvet – groft uagtsomt. (Du har ved udvisning af grov skødesløshed tilsidesat hvad der skal til for at undgå, at blive smittet/smitte andre, under de givne omstændigheder.) Her vil der være tale om ansvarspådragelse.
  • Hvor din adfærd og ageren rummer, at du med intention om enten selv at blive smittet og/eller at smitte andre tilsidesætter almindelig sund fornuft, de af videnskaben, regering og folketing angivne anbefalinger, restriktioner og påbudog du enten selv bliver smittet og/eller smitter andre, må din handling anses som værende udøvet – med forsæt. (Du har bevidst og overlagt søgt enten at blive smittet og/eller at smitte andre.) Her vil der være tale om ansvarspådragelse.

At være “vært” der har smittet andre, og herigennem forvoldt skade og/eller tab for andre, vil nok altid tynge hårdt på samvittigheden, men hvor man ikke kan tillægges ansvar jf. ovennævnte vil byrden nok føles “lidt” lettere end hvor man reelt kan tillægges et ansvar.

Undervejs i forløbet har jeg dog oplevet såvel presse, opposition og andre opfører sig urimeligt stupidt.

Pressen

Minksagen

Igennem misforstået udøvelse af kritisk journalistik der både har virket usaglig og stupid, herunder f.eks. påstande om, at nedlukning af Nordjylland alene skulle være begrundet i eksistensen af 12 konstaterede tilfælde af mutationen kloster 5.

Nedlukning var ganske rigtigt afledt af konstateringen af de 12 tilfælde af mutationen kloster 5, (hvis oprindelse jo var sporet tilbage til mink) men nedlukning af Nordjylland var alene begrundet i, at forsøge at reducere/forhindre yderligere spredning af netop mutationen kloster 5 i Danmark, fordi ingen på det tidspunkt kunne sige om netop denne mutation ville udgøre en trussel for effekten af de nyudviklede/kommende vacciner. Nedlukning var således ikke begrundet i eksistensen, men i at reducere/forhindre evt. afledte følger/konsekvens af yderligere spredning i Danmark. (Aflede/forsvarsindsats)

Mundbind

Udlægning af undersøgelse om brug af mundbind, herunder fra DR, skrevet af Oliver Batchelor med overskriften – Stor undersøgelse: Mundbind har ingen signifikant betydning for coronasmitte, hvor der refereres til en artikel skrevet af Anders Heissel der omhandler en undersøgelse om brug af mundbind.

Undersøgelsens fokus er rettet imod – i hvilket omfang brug af mundbind vil beskytte bæreren imod smitte, og det oplyses at undersøgelsen viser, at mundbind “kun” reducerer risikoen for bæreren med imellem ca. 15 – 20 %. Undersøgelsen påpeger imidlertid også, at der kan konstateres masser af virus på indersiden af mundbindet, og dermed skader de virus som mundbindet fanger jo ikke andre, og netop derfor vil der være god grund til at fastholde brugen af mundbind, fordi man jo kan være syg og smitte andre selvom man ikke selv har symptomer på Corona.

Udlægningen af effekten af brug af mundbind – “Mundbind har ingen signifikant betydning” – giver således et fejlagtigt “billede” af de faktiske forhold, idet den korrekte konklusion må være, at mundbind reelt giver nogen beskyttende effekt imod selv at blive smittet af andre, men tillige en væsentlig reduktion af risikoen for at smitte andre. Altså samlet set vil brug af mundbind afføde en betydelig reduktion af den generelle smitterisiko i samfundet.

Misforstået udøvelse af kritisk journalistik og/eller personlig politisk ”farvede”/fejlagtige udlægninger, eliminere tilliden til pressen og vil herigennem være en trussel imod demokratiet.

Oppositionen

Selvhævdelse og selvprofilering.

Igennem udøvelse af politiske dagsordener der tilsyneladende alene er funderet i forsøg på selvhævdelse og selvprofilering, hvor de offentligt anfægter regeringens tiltag, selv om de i bund og grund erkender, at de ville have handlet på samme måde – hvis det var dem der sad på regeringsmagten.

Meget af det de fremkommer med, rummer tillige en høj grad af uansvarlighed, herunder de kontinuerlige krav/forslag om lemfældige lempelser af restriktioner så snart de øjner det mindste fald i smitteudbredelsen, som jo beviseligt igen ”blot” vil bidrage til en forøget smittespredning. En sådan adfærd skaber alene forvirring og splittelse i samfundet.

Endvidere har der fra opposition side igennem længere tid været udtrykt krav om plan for genåbning af samfundet. Enhver ved, at grundlaget for enhver plan nødvendigvis må være, at de præmisser og forudsætninger den hviler på, nødvendigvis må være både realistiske og opnåelige. Er de ikke det vil planen ikke holde. Under en virus pandemi vil det forudsætte, at man realistisk vil kunne forudsige, og endog med rimelig stor sikkerhed, hvordan smitteudviklingen og spredningen i samfundet vil udvikle sig. Det er der reelt ingen overhovedet der er i stand til, og derfor må det at fremsætte sådanne krav betragtes som værende ren utopi, der alene understreger og underbygger tilstedeværelsen af manglende realitetssans, og/eller må opfattes som er udtryk for, at de vil gå langt for at tækkes potentielle vælgere med tilsvarende totalt manglende realitetssans.

I argumentationen har bl.a. tillige været draget direkte parallel imellem Danmark og Norge, men under emnet viruspandemi er en sådan sammenligning langt ud i hampen. Danmark har en befolkningstæthed på 135 indbyggere pr. kvadratkilometer, og Norge har en befolkningstæthed på 14 indbyggere pr. kvadratkilometer: Det burde være åbenlyst for enhver, at med en befolkningstæthed der er ca. 9,5 gange højere i Danmark end i Norge, vil en smitteudbredelse under en pandemi accelerere langt lettere og hurtigere i Danmark end i Norge, At tage en sådan argumentation i anvendelse understreger “blot” totalt manglende realitetssans, og/eller må opfattes som er udtryk for, at de vil gå langt for at tækkes potentielle vælgere med tilsvarende totalt manglende realitetssans.

Bemærk dog, at hver gang oppositionen fremkommer med forslag, krav og presser regeringen til lempelser af restriktioner/åbning af samfundet, understreger de altid kraftigt, at det naturligvis skal ske sundhedsfagligt forsvarligt. Det i sig selv gør deres egne forslag, krav og pres til ren utopi, for var det reelt sundhedsfagligt forsvarligt ville de end ikke få lejlighed til at fremsætte deres forslag, krav og pres, alene fordi – der findes ikke noget enhver Dansk regering hellere ville, både af hensyn til folkesundheden, (den fysiske, psykiske og mentale) samfundsøkonomien, og erhvervslivet/arbejdsmarkedet, mv., end at fjerne alle restriktioner/påbud og genåbne samfundet fuldt ud – så snart – det findes sundhedsfagligt forsvarligt.

Ingen regering, uanset sammensætning, vil kunne håndtere en situation som denne uden at komme til at træde ved siden af/begå fejl, og naturligvis skal både presse og opposition besidde en kritisk årvågenhed, (det er jo dét der sikrer demokratiet) men oppositionen bør ikke udøve politiske dagsordener alene funderet i forsøg på selvhævdelse og selvprofilering, men alene forholde sig til – hvad der gavner samfundet bedst. (Alt andet gør “blot” oppositionen utroværdig.)

Danmark kommer KUN bedst igennem krisen ved, at både regering og det samlede folketing udviser sund fornuft, rettidig omhu, beslutsomhed og vedholdenhed, ved at gøre hvad der nødvendigvis må gøres, uagtet om det er behageligt for øjeblikket eller ej, hvilket vil sige at både regering og opposition må tage “dansen på knivsæggen” sammen, og bringe landet igennem krisen i takt og harmoni, og gribe hinanden i en god, konstruktiv og værdiskabende ånd, når nogle snubler.

Tiden er ikke inde til selvhævdelse og selvprofilering. Danmark er ikke i valgkamp, men i en altomfattende krise på såvel folkesundhed som samfundsøkonomi.

Minksagen

Alle skal naturligvis overholde gældende love og regler, også regering og folketing, og naturligvis skal både borgere, presse og opposition være årvågne og på vagt, så alle gældende love overholdes.

I forbindelse med de konstaterede udbrud på minkfarme, og efter ihærdige forsøg på at inddæmme smittespredning herfra ikke var lykkedes, blev det besluttet at alle mink, smittede som ikke smittede, skulle slås ned.

At slå besætninger ned hvor der konstateres smitsomme sygdomme er normal praksis. Det ses bl.a. ved tilfælde af fugleinfluenza, svinepest, mund- og klovesyge, kogalskab, mv., og vi har før set smitte sprede sig fra bestand til bestand, men sjældent over store afstande, og i reglen er det lykkedes at inddæmme og begrænse smitteudbredelsen til forholdsvis få bestande.

Det lykkedes imidlertid ikke omkring minkbestande, idet smitten spredte sig fra minkfarm til minkfarm til trods for i nogle tilfælde store afstande, og fordi netop minkfarme danner optimale betingelser for både udbredelse af SARS-CoV-2, og dannelse af nye varianter og mutationer, blev det besluttet at slå alle besætninger ned.

Situationen bød, at der blev handlet hurtigt og konsekvent. Efterfølgende og efter at flere allerede var gået i gang med at slå besætninger ned, viste det sig så, at der faktisk ikke var den fornødne lovhjemmel til at kræve det gennemført.

Siden er lovhjemmel skabt, ligesom der politisk er aftalt en kompensationsordning for ejere af minkfarme, underleverandører, mv.

Afledt af beslutningen om at slå alle minkbesætninger ned, opstod så en betydelig udfordring i forbindelse med bortskaffelse af de ca. 20 millioner mink. Her blev så valgt en løsning der bestod i, at etablere store massegrave, som sidenhen skulle vise sig at være uhensigtsmæssig bl.a. af forureningshensyn i lokalområderne. Siden er mink begyndt at dukke op til overfladen på gravene, hvilket ingen havde forudset kunne ske. Derfor er det efterfølgende også besluttet, at alle mink skal graves op igen, og bortskaffes på anden vis.

Rigsretssag

Dele af oppositionen har så efterfølgende med grundlaget i den manglende lovhjemmel krævet en rigsretssag, og hvad udfaldet bliver af en sådan vil være uforudsigeligt, idet

Der er stor forskel på,

  • at agere i en ganske særlig og presset situation, indenfor et område hvor det er normal praksis ved konstatering af smittespredning at slå bestande ned, og at agere i en overbevisning om at alle love og regler vil være overholdt, og så efterfølgende konstatere at der er blevet begået fejl, erkende det og straks søge at rette op på det igen, i relation til 
  • at agere forsætligt i strid med gældende lovgivning, ud fra en bevidst “letsindig” tolkning/fordrejning af lovgrundlaget for, at tilgodese egen politiske holdning/overbevisning, og så efterfølgende søge at “løbe” fra det/fornægte det, som det jo er set udført tidligere af flere ministre. (Herunder, Inger Støjberg)

Tilføjelse vedr. Rigsretsag imod Inger Støjberg.

Hvis den Danske befolkning og/eller folketinget i Danmark, måtte finde en person værdig til en plads i det Danske folketing, der i udøvelse af sit hverv som minister, bevidst og med fortsæt, har tilsidesat gældende Dansk lov for at tilgodese egne politiske synspunkter, bliver kimen sået, til en glidebane der vil udvande hele det Danske demokratiske system.

Man kan være enig eller uenig i holdningen til en specifik problemstilling, men lov er lov og de til enhver tid gældende love skal efterleves, og alle er lige for loven.

Er man uenig i gældende lov, må man arbejde på at få den ændret, og her har alle medlemmer af folketinget og alle ministre oplagte muligheder, men den til enhver tid gældende lov skal efterleves.

Hvor havner vi i det Danske samfund, hvis pladser i vort folketing, ministerposter og lignende, besættes af individer, der bevidst og med fortsæt tilsidesætter landets love for at tilgodese egne politiske holdninger?

Jeg er enig i, at vi ikke i Danmark skal acceptere andre kulturers, religioners, og/eller landes værdier og regler, der er i strid med de i Danmark vedtagne værdier og regler, og hvor de i Danmark vedtagne værdier og regler måtte konflikte med internationale værdier og regler, må Danmark stå fast og sige fra.

Inger Støjberg agerede moralsk og etisk korrekt, set i lyset af de Danske værdier, normer og regler, men Dansk lovgivning på området synes her at være udarbejdet ud fra internationale værdier og regler, der her strider imod de Danske værdier, normer og regler, men lov er lov og de til enhver tid gældende love skal efterleves, og alle er lige for loven.

Det synes åbenlyst, at det pågældende lovgrundlag bør underlægges en grundig revision, med fornøden tilpasning til gældende Danske værdier, normer og regler.

Men – Inger Støjberg har i sit hverv som minister, bevidst og med fortsæt, tilsidesat gældende Dansk lov for at tilgodese egne politiske synspunkter. Med en sådan indstilling og ageren kan ingen vel fremover finde hende værdig til en plads i folketinget.

Hvis andre politikere, på nærværende grundlag, måtte finde hende værdig til en plads i folketinget, må man stille spørgsmålstegn ved deres egen værdighed til en plads i folketinget.

Blå bloks primære “skjulte dagsorden” synes pt. ikke at handle om at sikre overholdelse af gældende lovgivning, men om at bruge de af regeringen (i en presset og ukendt situation) begået “fejltrin” til, at søge at vælte regeringen – alene med henblik på selv at overtage regeringstaburetterne.

Analogt må man vel udlede, at oppositionen gerne tager både folkesundhed og samfundsøkonomi som gidsel i en krisetid, alene for at søge at tilegne sig regeringstaburetterne. I min optik, en uanstændig, uansvarligt og yderst utroværdig ageren.

‘Men in Black’ og ‘Frihedsbevægelsens frihedsråd’.

Betegnelserne må (måske nok ”lidt” frit) oversættes til – ‘Mænd og andre hvis hjerner er gået i sort’.

Frihedsrettigheder

Begge argumenterer imod begrænsninger og restriktioner under dække af, at der skulle være tale om krænkelse/indskrænkning af den enkelte borgers frihedsrettigheder, men ingen borger i det Danske samfund har nogensinde besiddet ret til at være til fare, gene og/eller ulempe for andre borgere, hvilket underbygges af gældende lovgivning, og fordi alle begrænsninger og restriktioner alene må anses som værende afværgeforanstaltninger og ikke på nogen måde vil kunne anses som værende politisk motiveret/begrundet, må argumentationen anses som værende helt uden reel politisk relevans.

Demonstrationer.

Begge arrangerer og opfordrer til demonstrationer, og i Danmark er det en grundlovssikret ret, at borgere kan gennemføre demonstrationer af enhver politisk relevans, dog skal de være anmeldt hos politiet forinden.

I en situation med SARS-CoV-2 i samfundet, hvor der foreligger uomtvistelig dokumentation for, at enhver form for samvær imellem potentielle ”værter” (dvs. mennesker/dyr) giver SARS-CoV-2 mulighed for at ”springe” fra ”vært” til ”vært”, og fordi der gentagne gange har været indført forskellige former for begrænsninger og restriktioner, både lokalt og på landsplan, der alle har bevist sin effektivitet omkring reduktion af spredningen af SARS-CoV-2 i samfundet, må de af regering og folketing indførte begrænsninger og restriktioner omkring begrænsning/afskæring af samvær imellem potentielle ”værter”, alene anses som funderet i et rent praktisk redskab til hindring af SARS-CoV-2 spredning i samfundet, dvs. motiveret/begrundet i at værne om staten og folket, og vil således ikke på nogen måde kunne udledes som værende politisk motiveret/begrundet.

At arrangere og opfordrer til demonstrationer i den sammenhæng, har således ingen politisk relevans og er derfor ikke omfattet af den grundlovssikrede ret til at gennemføre politisk relaterede demonstrationer. (Tilladelse burde slet ikke være givet)

At gennemføre demonstrationer alligevel, der jo kun vil kunne effektueres igennem opfordring til samling af mennesker i hobetal, må således alene anses som værende ren sabotage af de af landets ledelse iværksatte begrænsninger og restriktioner, der jo alene har til formål at reducere muligheden for at ”værter” vil være til fare for andre, må derfor anses som værende – i strid med gældende lovgivning.

Såvel ‘Men in Black’ som ‘Frihedsbevægelsens frihedsråd’ må – ved at opfordre til og arrangere samling i hobetal, der jo understøtter SARS-CoV-2 i at spredes, og samtidig saboterer landets ledelses initiativer, alene opfattes som værende en flok proletarer og ballademagere der på ingen måde vil samfundets bedste, og afledt heraf må strafansvar kunne tillægges.

‘Mundbind er fascisme’

Under en demonstration mobiliseret af ‘Men in Black’ deltog en person med et stort skilt med udsagnet ‘Mundbind er fascisme’. Det tyder på, at nogle endog ikke engang forstår/kan tolke den reelle betydning af de begreber de selv anvender i deres opråb.

Hvad vedkommende åbenbart ikke forstår er, at hvor det enkelte menneske udviser en adfærd der er til fare, skade og/eller ulempe for staten, folket og/eller den enkelte borger, er det i et demokratisk samfund pålagt den folkevalgte regering/folketinget, at værne staten, folket og/eller den enkelte borger imod sådanne mennesker.

Her er der tale om en pligt regering/folketing er pålagt af de borgere der har valgt dem, og hvor udøvelsen af denne pligt, nødvendiggør indførelsen af midlertidige påbud, begrænsninger og/eller restriktioner der afføder begrænsninger i enkeltindividets handlefrihed/ageren, er der på ingen måde tale om ”fascisme”, idet definitionen for ”fascisme” på ingen måde er opfyldt, netop fordi der alene er tale om midlertidige afværgeforanstaltninger og de alene er motiveret/begrundet i at værne staten, folket og/eller den enkelte borger imod udbredelse af SARS-CoV-2, og de herved afledte følger og konsekvens af en pandemi, og på ingen måde er politisk motiveret/begrundet.

For at løfte den pligt regering/folketing er pålagt, om at værne staten, folket og/eller den enkelte borger imod udbredelse af SARS-CoV-2, har regering/folketing indført påbud om brug af mundbind i forskellige sammenhænge, idet netop brug af mundbind har vist sig at være en effektiv afværgeforanstaltning, der samlet set vil afføde en betydelig reduktion af smittespredningen i samfundet. Her er det netop og alene afværgeeffekten, det rent praktiske, og ikke noget politisk der har været motivationen/begrundelsen, så at bruge betegnelsen ”fascisme” i den her sammenhæng dokumenterer “blot” uvidenhed.