Udvikling – Danmark.

Opdateret d. 12-05-2021

Siden Corona virus tog sit indtog i Danmark har jeg fulgt udviklingen med udgangspunkt de data der har været tilgængelige. I starten var de begrænsede, men nu gør Statens Serum Institut (SSI) et stort arbejde for, at gøre data tilgængelige, og stort set alle mine beregninger har udgangspunkt i data udgivet af SSI.

Nedenfor er indsat en række grafer og tabeller der hver især viser den aktuelle status for udbredelse af smitte i landets 99 kommuner, og fordi det kan være vanskeligt af forholde sig til tal pr. 100.000 har jeg valgt at sætte tallene i relation til 100 personer, der jo er noget tættere på det antal mennesker jeg i min hverdag omgiver mig med, og for mig handler det “bare” om, at kunne vurdere den risiko jeg udsætter mig for i min hverdag, f.eks. under en tur til indkøbscentret, en privat sammenkomst, eller noget helt tredje.

Af den første tabel – Beregningsgrundlag – kan man se de data og  beregninger der indgår for en enkelt dag. I efterfølgende tabeller og grafer indgår der flere dage, og for hver enkelt dag er der et tilsvarende beregningsgrundlag, hvor dog alene de primære tal er vist her. (Overskuelighed)

OBS. Grundet Kristi Himmelfartsdag publiceres “COVID-19-overvågningsdata” ikke den 13. maj, men først igen den 14. maj 2021.

Beregningsgrundlag

Inficerede

A – Konstaterede inficerede.

20210512_A_Graf_Konstaterede_Denne_Uge_Pr_Dag
20210512_A_Graf_Konstaterede_10_Uger_Pr_Uge

B – Antal konstaterede inficerede, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

C – Antal beregnet inficerede ud fra befolkningstal, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

D – Antal bekræftet inficerede, tillagt beregnet inficeret del af mørketal, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

Restriktioner

Størstedelen af Danmarks befolkning ved, at den eneste årsag til, at Danmark ligger så godt hvad angår smitteudbredelse i forhold til resten af verden er, den af regering og folketing udøvede politik med indførelse/lempelse af restriktioner.

Af tabellerne til højre kan konsekvensen af hhv. den førte politik med restriktioner og en evt. ført politik uden restriktioner aflæses.

Forløb for smitteudbredelse.

SARS-CoV-2 er betydelig mere smitsom end mange andre kendte vira, og vi ved, at nogle varianter og mutationer af SARS-CoV-2 smitter mere end andre. Hvor hurtigt der kan ske enten fald eller stigning ved forskellige kontakttal illustreres i følgende 2 grafer.

For begge grafer er udgangspunktet – C – Antal beregnet inficerede ud fra befolkningstal, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

Kontakttal – Mindre end 1.

Kontakttal – Større end 1.